Personuppgiftspolicy på kaffepress.se

Uppdaterad: 2018-05-25

När du besöker kaffepress.se kan vi komma att samla in personuppgifter om dig.

Eftersom vi vill värna om din privata information så vill vi berätta mer om vad detta betyder.

Information du ger oss och som vi behandlar:

  • I dagsläget lagrar vi din IP address när du besöker webbplatsen. Denna syns dock aldrig offentligt.
  • Om du skickar oss ett mail eller använder ett kontaktforumlär för att kontakta oss samlar vi in din epost och det namn du uppger.

Vi kan komma att samla in ovanstående uppgifter och ytterligare data om dig ifall du väljer att dela dessa med oss, till exempel via mail eller andra sätt att kontakta oss.

Hur använder vi informationen om dig?

När du besöker denna webbplats kan vi komma att samla in icke-personlig information som dock kan identifiera dig. Exempel på sådan information är teknisk data såsom vilken webbläsare och mobil/dator du använder. Denna information använder vi enbart för statistik och för att kunna veta hur många som besöker webbplatsen.

Om du har valt att få nyhetsbrev från denna webbplats kan vi komma att använda de personuppgifter du delat för att kunna skicka dig ett nyhetsbrev. Du kan när som helst "tacka nej" eller "tacka ja" till att få nyhetsbrev från oss.

Hur sparar vi denna data säkert?

Vår webbserver finns i Sverige och lyder under svensk lagstiftning. Vi vidtar alla de åtgärder (både tekniska och administrativa) som vi bedömer vara nödvändiga för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstörande.

Cookies

När du besöker denna webbplats kommer din enhet antagligen att ladda ner så kallade cookies. På den här sidan kan du läsa mer om cookies och vår cookie-policy. Vi ber dig att göra det som ett led i att accpetera personuppgiftspolicyn. Där beskriver vi också hur cookies låter oss samarbete med tredjepart, vilket är något vi önskar att du känner till.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till den information om dig som vi har sparat, och även att rätta eventuella felaktigheter eller uppdatera ofullständiga uppgifter. Önskar du det får du gärna kontakta oss.

Du har också rätt att be oss radera de personuppgifter om dig vi har sparat. Du är välkommen att kontakta oss om du vill att vi enligt svensk lagstiftning ska ta bort personliga data.

Hur du godkänner denna policy:

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du denna personuppgiftspolicy.

Förändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kan komma att förändra denna policy utan förvarning och uppmanar därför alla besökare att med jämna mellanrum se om en ny version har publicerats sedan senaste gången du läste den. Du ser datumet för senaste uppdateringen överst.